Hilversum - Er zijn berichten verschenen over een tijdelijk politiebureau bij het station Hilversum. Deze berichtgeving kan verwarring veroorzaken en daarom lichten wij deze graag toe.Steunpunt

Momenteel is de afdeling Huisvesting van de politie op zoek naar een tijdelijke huisvesting voor de politiemedewerkers van het bureau aan de Groest. Dit in verband met de nieuwbouw die op de Groest gepland staat. In de verschenen berichtgeving wordt gemeld dat alle politie-onderdelen in een locatie nabij het Station Hilversum komen. Dat is niet juist. Naast een hoofdlocatie, zal er ook een tijdelijke dependance worden ingericht voor het publiek. Mogelijk bij het station Hilversum CS. Dit plan wordt momenteel uitgewerkt, maar is nog niet definitief. Het is ook nog niet duidelijk hoe dit steunpunt zal worden ingericht en welke dienstverlening daar gevestigd zal worden. Naar verwachting is er rond de zomer meer bekend over dit steunpunt.

Tijdelijke locatie politiebureau

Binnenkort neemt de stuurgroep huisvesting van de politie een besluit over de hoofdlocatie waar de het Hilversumse politiebureau tijdelijk gevestigd zal worden. Vanuit dit gebouw zal de politie vanaf vanaf de sluiting van het pand op de Groest tot de oplevering hun werk doen.  Dit is nodig omdat er nieuwbouw komt op de huidige locatie aan de Groest. Waar ook de meldkamer MDN gevestigd wordt Het nieuwe pand wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd. Zodra de nieuwe locatie bekend is, zal hierover gecommuniceerd worden.

Nieuwbouw politiebureau en meldkamer

Het project rond de nieuwbouw van het politiebureau en de Meldkamer is in volle gang. Een architecten bureau heeft een voorlopige studie gedaan. Hoe het pand er precies uit gaat zien weten dat is nu nog niet bekend. Zodra het kan, zal deze informatie gedeeld worden.