HILVERSUM - Op vrijdag 28 oktober is officieel stilgestaan bij de start van de nieuwbouw voor het nieuwe politiebureau aan de Groest in Hilversum, de gezamenlijke 112-meldkamer Midden Nederland en het Interregionaal Coördinatiecentrum (IRCC) voor de veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek & Flevoland. Om dit bijzondere moment te markeren plaatsten medewerkers van politie, brandweer, ambulancezorg en veiligheidsregio een tijdcapsule op het diepste punt van de bouwput aan de Groest. Dit vormt een symbolische basis voor het gebouw dat daarna verder vorm gaat krijgen.


De genodigden werden op de bouwlocatie feestelijk onthaald met muziek door muziekgezelschap Excelsior. Niet toevallig: deze muzikanten speelden 47 jaar geleden ook op deze plek, op dezelfde diepte, om de start van de nieuwbouw van het vorige gebouw luister bij te zetten. Leo Douven, plaatsvervangend sectorhoofd district Gooi- en Vechtstreek: “De geschiedenis herhaalt zich. Net als in 1975, staan wij ook nu weer hier in het gat. Met dat verschil dat we vandaag herinneringen gaan maken. We gaan een tijdscapsule ingraven.”

De burgemeester van Hilversum, Gerhard van den Top gaf in zijn toespraak aan blij te zijn om hier te staan: “Op dit dieptepunt van de bouwlocatie, wat ook meteen een hoogtepunt is, na een hele hobbelige weg. Voor onze gemeente is dit een ontzettend betekenisvolle ontwikkeling. Het politiebureau keert weer terug naar het hart van onze stad. Een duurzaam gebouwd politiebureau, centraal gelegen waar ook de meldkamer en het Interregionaal Coördinatiecentrum van de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek in zitten. Eén van de grote werkgevers in onze gemeente, met meer dan 700 mensen op deze locatie. Ik denk dat Hilversum ontzettend blij mag zijn, dankbaar mag zijn, trots mag zijn, dat dit hier gebeurt.”

De voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep Meldkamer Midden-Nederland, Lucas Bolsius verwees in zijn speech naar de nieuwe meldkamer die ontstaat als de meldkamers Lelystad en Utrecht hier samen verder gaan als meldkamer Midden-Nederland: “De nieuwe meldkamer is de laatste, of de één-na-laatste, van tien meldkamers die samen een landelijk netwerk vormen. Het wordt daarmee meteen ook de meest moderne meldkamer, want de techniek gaat zo ontzettend snel. En u weet: de eersten zullen de laatsten zijn. Dít wordt de meldkamer van de toekomst.”

Thea Visser, lid Eenheidsleiding politie Midden-Nederland: “Onze voormalige korpschef zei altijd: ‘Zonder aandacht voor de geschiedenis, geen diepte voor de toekomst.’ En dat geldt hier ook wel een beetje. Het dossier begon in 2012. In dat jaar zei de toenmalige minister: ‘Er zullen tien meldkamers verrijzen.’ Zo ook in Midden Nederland. De vraag was toen: ‘gaan we renoveren of wordt het echt nieuwbouw?’. Het werd nieuwbouw. En vanuit politieperspectief ben ik daar heel blij mee. Hoe verankert kun je zijn, als je hier om je heen kijkt in de wijk. De Groest is een verzamelplek voor heel veel van onze mensen. Het basisteam komt hier, de districtsrecherche, het team technisch toezicht, het interregionaal coördinatiecentrum en de meldkamer. Hoeveel disciplines kun je bij elkaar hebben? En dat kan het werk alleen maar helpen. Een lang gekoesterde droom komt hiermee uit.”

Inhoud tijdcapsule

Na de speeches werd de tijdcapsule verder gevuld met kenmerkende voorwerpen en boodschappen of wensen voor de toekomst: een boekje met de politie eed, een spreeksleutel van de meldkamer, de partituur met de politiemars Waakzaam en Dienstbaar van Muziekgezelschap Excelsior, een horloge met logo van de gemeente Hilversum, handgeschreven briefjes, een speelgoed brandweerauto, politiewagen en ambulance, een beeldje van MH17 en de krant De Gooi- en Eemlander van vrijdag 28 oktober 2022. Daarna lieten medewerkers van politie, brandweer, ambulancezorg en veiligheidsregio de tijdcapsule veilig op zijn definitieve plek landen. Klaar voor de toekomst!