HILVERSUM - In onze binnenstad staan 189 bijzondere bomen. Deze bijzondere bomen zijn beschermd, die mogen dus niet worden gekapt. Mooi zo, want waarom zou je überhaupt een boom willen kappen? En trouwens, bijzondere bomen staan niet alleen op gemeentegrond, maar ook in uw tuin. Joost vertelt ons meer…

In het centrum van Hilversum geldt per 1 oktober een nieuw bomenkapbeleid. Een boom in uw tuin mocht u alleen kappen met een vergunning. En een boom op gemeentegrond, mag u sowieso niet kappen. Maar voor het kappen van bomen is nu alleen nog maar een vergunning nodig als die boom op de lijst van beschermde bomen staat. En die vergunning krijgt u niet zó maar. “Want een boom in de stad in uw tuin is op zich al bijzonder en heel waardevol!”, benadrukt Joost Volkers, Adviseur Natuur, Landschap en Ecologie bij de gemeente.

Een boom is ook maar een boom
“Soms worden bomen gekapt door de gemeente en soms door Hilversummers. Vaak is dat met een goede reden. Er wordt gebouwd en er moet ruimte komen. Of een boom is ziek en staat op omvallen. Of een boom in de tuin begon klein, maar is nu uitgegroeid tot reuzeformaat. Het komt ook voor dat een boom een muur wegdrukt of dat boomwortels de achterdeur blokkeren. Maar het argument: ‘ik wil een boom vellen, want er vallen blaadjes in mijn tuin’, vind ik persoonlijk niet zo’n goed reden”, lacht Joost. “Een boom is ook maar een boom.”

Advocaat van de boom
“Wordt er een vergunning aangevraagd om een boom te kappen, dan is de boomdeskundige een soort ‘advocaat van de boom’. Zo kun je dat wel noemen. We wegen namelijk het belang van de boom en het belang van de aanvrager tegen elkaar af. Speelt er een groot maatschappelijk belang, dan kan een boom daarvoor moeten wijken. Bijvoorbeeld als er een ziekenhuis wordt gebouwd. Dan worden bomen op die plek helaas gekapt. Speelt er een individueel belang - iemand wil bijvoorbeeld een garage bouwen waar een boom staat - dan ligt het aan de bestemming van die grond en mogelijke alternatieve plekken voor die garage.””

Nog een heel leven te gaan
‘Wat we ook altijd mee laten wegen: hoe oud is boom? Is de boom al oud en krakkemikkig, of heeft ie nog een heel leven te gaan? In dat tweede geval wil de boom nog wel eens ‘winnen’. We hebben een ‘velsysteem’ dat werkt met punten. Bomen zijn beoordeeld op criteria zoals grootte en vorm, soort, diameter van de stam en de plek waar de boom staat. Welke bomen in het centrum bijzonder zijn? Die kastanje in de tuin van de afhaalchinees op de hoek van de Stationsstraat vlakbij de bioscoop. Die boom is zó herkenbaar en beeldbepalend. Bijzonder dus. Ook de bomen in de tuin van de Vituskerk zijn bijzonder. Daar staat een mix van beuken, lindes en hulzen. Er is ook een oude hulst in de Tweede Nieuwstraat. Die boom wordt veel gebruikt als schuilplaats voor vogeltjes en is dus van grote ecologische waarde.”

Een boom is om te koesteren
“Bomen zijn sowieso belangrijk voor ieder mens. Bomen zijn mooi, bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. De schaduw van een boom kan zo 8 graden in zomerhitte schelen! Ik vind dat ook zo mooi: de natuur regelt het zelf. In de winter is het koud, en is er geen blad. In de zomer is het heet, dus dan genieten we van de schaduw van boombladeren. Tja, dus ook het argument: ‘de boom heeft blaadjes, dus ik kan niet in de voorjaarszon zitten, gaat wat mij betreft niet helemaal op. Elke boom komt de biodiversiteit ten goede. Hoe meer groen in een stad, hoe meer dieren er zijn. Een boom is om te koesteren.”

Bedankt, Hilversum!
Hilversum-Noord was de eerste wijk waar de gemeente waardevolle bomen in particuliere tuinen samenstelde. In Noord zijn 112 beschermde bomen. Dankzij hulp van Hilversummers uit postcodegebied 1211, kwamen er 189 bomen bij. Andere wijken volgen zodra in het Programma Groen definitief beleid is vastgesteld.

Benieuwd waar bijzondere bomen staan?
Kijk dan op Open Hilversum: https://beschermde-bomen-hilversum.hub.arcgis.com/Een boom die niet op de lijst staat, maar volgens u wél bijzonder is? Dan kunt u dat aangeven.

Meer lezen
Kijk dan op www.bouwenaanhilversum bij Groen.