HILVERSUM - Op grond van artikel 5 van de Wet Openbare Manifestaties geeft de burgemeester van Hilversum de bindende voorschriften aan een betoging in Hilversum op 23 oktober 2021

Gelet op het feit dat:

 • op sociale media wordt opgeroepen om iedere zaterdag in Hilversum te demonstreren;
 • op zaterdag 16 oktober, 9 oktober, 2 oktober en 25 september 2021 ook daadwerkelijk demonstraties hebben plaatsgevonden in Hilversum;
 • op zaterdag 23 oktober 2021 de najaarskermis en de weekmarkt actief zijn;
 • de winkeliers en horecaondernemers aangegeven in ernstige mate overlast ondervinden van de demonstraten en van hun klanten horen dat zij zich erg onveilig voelen wanneer tientallen demonstranten zich door de drukke winkelstraten bewegen;
 • ondernemers op het Media Park zich in ernstige mate onveilig voelen door de stelselmatige en langdurige aanwezigheid op hun terrein;

verbindt de burgemeester van de gemeente Hilversum op grond van artikel 5 van de WOM de onderstaande bindende voorschriften aan een betoging in Hilversum op 23 oktober 2021.

 • Demonstreren is toegestaan op zaterdag 23 oktober van 11.00 uur tot 14.00 uur.
 • Elke aanwijzing van de politie, Boa’s en verkeersregelaars dient meteen te worden opgevolgd.
 • Alle deelnemers moeten de wettelijke voorgeschreven verkeersregels in acht te nemen, de vrije doorgang van verkeer en fietsers mag op geen enkele wijze belemmerd worden.
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • De deelnemers aan de demonstratie mogen niet discrimineren op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken.
 • De deelnemers mogen niet opruien tot geweld, bedreigingen en/of beledigingen uiten.
 • Spandoeken of ander zichtbaar demonstratiemateriaal mogen geen kwetsende, beledigende of discriminerende symbolen, teksten of afbeeldingen bevatten.
 • Deelnemers mogen niet in het bezit zijn /gebruikmaken van slag-, stoot- en andere wapens, alsmede fakkels of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt. Hieronder valt ook het gebruik van (rook)bommen en vuurwerk en harde delen van vlaggen en spandoeken. Banners, vlaggen, spandoeken en dergelijke bevatten geen verstevigende voorwerpen.
 • Het is niet toegestaan om stoffen te verbranden zoals bijvoorbeeld hout, oliën, kaarsen, fakkels en dergelijke.
 • Het is niet toegestaan schade toe te brengen aan derden.
 • Het gebruik van gezichtsbedekkende kleding is niet toegestaan.

Het niet naleven van deze aanwijzing leidt tot optreden van de politie wat tot aanhouding en/of het opmaken van een proces-verbaal kan leiden.