HILVERSUM - Op 16 en 17 juni staan het ingediende burgerinitiatief ‘Burgerparticipatie speerpunt voor toekomst Hilversum’ en de ‘Strategie Spoorgebied 2040 (Sleutelgebied)’ op de agenda van de gezamenlijke commissie. De commissie vergadert voor deze gelegenheid in een ‘corona-proof’ ingerichte raadzaal.

Vanwege het belang van het onderwerp Strategie Spoorgebied 2040 vinden deze vergaderingen niet digitaal plaats maar in de raadzaal van Hilversum. Bij dit onderwerp komt een aantal mensen inspreken. Het burgerinitiatief wordt toegelicht door de twee initiatiefnemers. Voor deze gelegenheid is er een speciale ‘corona-proof’ indeling gemaakt in de raadzaal.

Meekijken via de livestream
Vanwege de corona maatregelen zijn alleen de insprekers en de woordvoerders in het raadhuis uitgenodigd. De publieke tribune blijft gesloten. Alle andere geïnteresseerden kunnen de vergadering live meekijken via het Hilversum Media Portaal.

Overige vergaderingen commissies voorlopig digitaal
Er staan de komende weken nog meer commissie- en raadsvergaderingen op de planning. Deze vinden vooralsnog digitaal plaats via Zoom. De afspraak om digitaal te vergaderen blijft in ieder geval tot 1 juli van kracht, daarna vergaderen we weer fysiek -als dat dan toegestaan is. Inwoners die willen inspreken nodigen wij uit om contact op te nemen met de griffie via griffie@hilversum.nl.

De agenda en stukken voor 17 juni vindt u terug op de website van de gemeente Hilversum of via https://tinyurl.com/CIE16juni en https://tinyurl.com/CIE17juni.