HILVERSUM - Een (online) commissie-debat over het voorstel van het college van B en W om op termijn de Kleine Spoorbomen voor al het gemotoriseerd verkeer te sluiten is wegens tijdgebrek geschorst. Gisteravond zouden raadsleden in debat gaan met Arno Scheepers, projectwethouder Kleine Spoorbomen, over het voorstel. Zover kwam het niet. Vanwege technische (verbindings)problemen tijdens het debat (via video-platform ZOOM vanwege de Coronacrisis) was er te weinig tijd voor een inhoudelijke discussie tussen raadsleden en de wethouder.

Gisteravond kwamen al wel een zevental burgers aan het woord. Zij gebruikten hun inspreekrecht om de raadsleden te informeren over hun standpunten ten aanzien van het voorstel. De raadsleden konden aansluitend verduidelijkende vragen aan de insprekers stellen. Commissie-voorzitter Jacqueline Kalk (PvdA) besloot vervolgens, na overleg, om de vergadering te schorsen. Volgende week woensdag, 22 april, wordt het debat om 20.00 uur vervolgd. Ook dan zal de gecombineerde commissievergadering vanwege de Coronacrisis via ZOOM plaatsvinden. Dit overleg is te volgen via www.hilversum.nl

Op de agenda van gisteravond stond het voorstel van het college van B en W om de verkeersveiligheid op en rond de Kleine Spoorbomen structureel te verbeteren. Op basis van adviezen van deskundigen en uitgebreide inspraak van buurtbewoners besloot het college op 11 februari van dit jaar om de overweg Kleine Spoorbomen - na herinrichting - te sluiten voor al het gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsen en voetgangers blijft de overweg wel open. De feitelijke aanpassing van de spoorwegovergang gaat in het collegevoorstel niet eerder van start dan medio 2022. Eerst moet er een ontwerp worden gemaakt, waarbij bewoners ook weer nauw worden betrokken. En ook moet eerst de Oosterengweg weer open voor het verkeer na afronding van de werkzaamheden rondom de HOV-busverbinding in ’t Gooi.