HILVERSUM - Goed nieuws voor studenten: zij kunnen nu ook de eenmalige energietoeslag van € 1300 aanvragen. Dit kan tot en met 30 november 2022.

Op basis van een poll op Instagram blijkt dat ongeveer 1 op de 3 ondervraagde studenten de energietoeslag al heeft aangevraagd. Bent u student en is uw eerdere aanvraag afgewezen? Dan hoeft u niet nogmaals het formulier in te vullen. Wij gaan alle afgewezen aanvragen opnieuw bekijken.

Meer inwoners hebben recht op de energietoeslag

Vanwege de stijgende energieprijzen kunnen huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimumloon eenmalig energietoeslag aanvragen. Dit is een grotere groep mensen dan eerst, omdat de gemeente Hilversum méér huishoudens wil helpen. Ook studenten vallen inmiddels onder deze groep.

Aanvragen

De toeslag vraagt u aan via deze website op de pagina energietoeslag. Lukt het niet om de aanvraag digitaal op te sturen? Haal dan het aanvraagformulier op bij de receptie van het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat 1-19.

Wanneer kunt u de toeslag aanvragen

U kunt de eenmalige toeslag aanvragen tot en met 30 november 2022.

Voorwaarden

Geen student maar wel een laag inkomen? Dan kunt u ook de eenmalige energietoeslag aanvragen als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven in de gemeente Hilversum
 • Het inkomen van uw huishouden is niet hoger dan 130% van het sociaal minimum. Hiermee bedoelen wij een netto (gezamenlijk) maandinkomen zonder (exclusief) vakantiegeld dat niet meer is dan:
  • € 1360,75 voor alleenstaande (ouder) vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 1513,71 voor alleenstaande met AOW
  • € 1943,93 voor gezin vanaf 21 jaar zonder AOW
  • € 2050,54 voor gezin met AOW
 • Als u een schuldregeling heeft via de Wsnp of Msnp dan voldoet u automatisch aan de inkomensgrens
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft een energiecontract dat op uw naam staat. Of een huurovereenkomst waarin staat dat u kosten maakt voor energie

De energietoeslag heeft géén gevolgen voor uw uitkering of de toeslagen die u krijgt.

Hoeveel geld is de toeslag

De energietoeslag is verhoogd van € 800 naar € 1300. Als u de € 800 al heeft gekregen, krijgt u voor 1 oktober 2022 automatisch € 500 extra op uw rekening. U hoeft niet opnieuw een aanvraag te doen. Heeft u nog geen toeslag ontvangen, maar denkt u er wel recht op te hebben? Kijk dan op hilversum.nl/energietoeslag en vraag de toeslag direct aan. Let op: u kunt de eenmalige toeslag aanvragen tot en met 30 november 2022!