HILVERSUM - Het college van B en W heeft besloten om geen zonnepark te ontwikkelen op het retentieveld bij Anna’s Hoeve.


Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (door ingenieursbureau DWA) om te onderzoeken in hoeverre het technisch en financieel haalbaar is een zonnepark te realiseren. Uit het onderzoek is gebleken dat het financieel niet haalbaar is op deze locatie. De gemeente Hilversum heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op dit moment worden andere locaties in Hilversum onderzocht voor een zonnepark.

Wethouder Annette Wolthers: “Ambities en haalbaarheid komen niet altijd samen en dat blijkt uit dit onderzoek. Op papier leek het retentieveld bij Anna’s Hoeve de ideale plek voor een paar duizend zonnepanelen waar honderden huishoudens gebruik van zouden maken. Dit is een tegenslag en daarom moeten we snel door om andere mogelijkheden te onderzoeken. Ons doel blijft immers om in 2050 klimaatneutraal te zijn.”

Om het zonnepark te realiseren zou een investering nodig zijn geweest van € 2.870.000, -. Daartegenover staat een jaarlijkse opbrengst van minimaal €32.000,-. De terugverdientijd van deze investering is langer dan twintig jaar. Dit betekent dat aanvullende financiering nodig is om een rendabele uitkomst te realiseren.

Het retentieveld is bestemd voor de opvang van overtallig rioolwater uit de stad. Om ervoor te zorgen dat het overtollige rioolwater niet in de grond terecht komt, ligt onder het retentieveld een beschermende folie-laag. Deze folie-laag moet intact blijven. Om hier overheen zonnepanelen te kunnen plaatsen is een constructie nodig op hoge palen (vier meter). De kosten hiervan (€ 1,1 miljoen) komen bovenop de (onrendabele) investering van de initiële investering in de zonnepanelen. Deze extra maatregelen hebben financiële consequenties. Marktpartijen hebben aangegeven geen risicodrager te willen zijn. Het gevolg is dat de gemeente Hilversum voor extra financiële kosten komt te staan. Daarbij zal de voorgestelde constructie (zonnepanelen in een vorm van een dak), in verband met landschapsontsiering, op weinig draagvlak kunnen rekenen van de omgeving (GNR en bewoners van Anna’s Hoeve).