HILVERSUM - Hilversum krijgt per 1 januari 2023 een stuk grond van Gooise Meren. En Gooise Meren krijgt op hetzelfde moment een stuk grond van Hilversum. Dat betekent een blije hockeyclub en een oplossing voor een aantal onlogische zaken, zoals: een Hilversums huis met de tuin in Bussum. Ja, het bestaat.

Hilversum en Gooise meren gaan hun gemeentegrenzen corrigeren. Althans dat is het plan. Dat plan ligt tot en met 30 juni ter inzage in de stadskantoren en op de websites van de twee gemeenten. Waarom we grond willen ruilen?

Hockeyclub voelt zich Bussums
De Gooische Hockeyclub aan de Meerweg is - en voelt zich - ‘Bussums’. Maar de grond waarop de club zit, hoort officieel bij Hilversum. Dat voelt raar en is ook niet praktisch. De Hockeyclub moest voor alle vergunningen aankloppen bij de gemeente Hilversum. De oplossing: die grond gaat van gemeente Hilversum naar gemeente Gooise Meren.

Franse Kampweg wordt Hilversum
Met het geven van Hilversums grond aan Gooise Meren, komen de van oudsher Bussumse verenigingen, tennisvereniging ’t Spieghel, de Gooise Hockeyclub en scouting Arrowe, op grondgebied van Gooise Meren te liggen. En de gemeente Gooise Meren draagt aan Hilversum dezelfde hoeveelheid grond over. Zo wordt er ‘met gesloten beurzen’ geruild. Het gaat voor het grootste deel om gronden aan de Franse Kampweg.

Huis in Hilversum met tuin in Bussum
De grenscorrectie van de grond van de sportvelden is meteen een goede aanleiding om een aantal andere onlogische grenzen aan te pakken. Zoals een gemeentegrens die dwars door een woning loopt: dan heb je een huis in Hilversum met een tuin in Bussum. De eigenaar van dit huis kreeg dus twee verschillende WOZ aanslagen van twee verschillende gemeenten. Heel apart. Of wat te denken van bewoners die gezien de plek van hun huis op Bussum zijn gericht, maar formeel in Hilversum wonen. Zij waren niet blij dat ze voor de schoolkeuze van hun kinderen niet in Bussum terecht konden. De grenscorrectie in 2023 lost deze problemen op.

Tervisielegging herindelingsontwerp
U kunt de besluiten over de gemeentelijke grenscorrectie nog tot en met donderdag 30 juni 2022 inzien in het Stadskantoor van de gemeente Hilversum of op de website hilversum.nl/burgerleeskamer. Binnen de termijn van ter visielegging kan iedereen een zienswijze kenbaar maken. Na de zienswijzenperiode zullen beide gemeenteraden beslissen over de grenscorrectie. De planning en verwachting is dat de grenscorrectie per 1 januari 2023 wordt doorgevoerd.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze leest u op www.hilversum.nl in de Burgerleeskamer: Grenscorrectie Hilversum - Gooise Meren.