HILVERSUM - Vlak voor de zomer hebben wij samen met Hilversumse sportverenigingen en vertegenwoordigers van verschillende sportbonden een buitengewoon inspirerende avond gehad die in het teken stond van verenigingsondersteuning. Al sinds het Nationaal Sportakkoord van vorig jaar, die wij aan het vormgeven zijn naar een Hilversums Sportakoord, is verenigingsondersteuning belangrijk onderwerp van gesprek én een die goed aansluit op één van de pijlers van het sportbeleid in Hilversum: Vitale Sportaanbieder.


Tijdens de inspiratieavond had het NOC*NSF een prominente rol, waarbij ze hun kennis en ‘knowhow’ deelden over het verenigingsleven van vandaag de dag en waarbij ze de sportbestuurders van de verenigingen hebben uitgedaagd om na te denken over de toekomst. En dat is precies waar het in de kern om draait. Hoe kunnen we samen zorgen voor een toekomst waarin de verenigingen kunnen omgaan met de uitdagingen die hen staat te wachten? Daarom is meneer Voorink zeer blij met de samenwerking die hij heeft met het NOC*NSF, vooral omdat ze samen meer bereiken. Dat geldt zeker voor (top)sport, waarbij het team of club altijd boven het individu staat.

Met het programma verenigingsondersteuning bekijken wij per seizoen met de verenigingen wat zij graag willen bereiken, waar ze hulp bij nodig hebben en hoe wij daarin als gemeente het beste kunnen ondersteunen. De inspiratieavond van 4 juli was daarin een belangrijke opmaat voor de rest van het jaar, want de verenigingen hebben hun eerste doelen geformuleerd. Via deze weg zou meneer Voorink graag nog willen benadrukken aan de verenigingen dat de volgende stap het indienen van de ondersteuningsaanvraag is. Verenigingen die mee willen doen, wordt gevraagd hun programma uiterlijk 31 augustus in te dienen via opleidingen@nocnsf.nl. Meneer Voorink hoop dat hier volop gebruik van gemaakt wordt, zodat jullie samen aan de slag kunnen om een goed begin te maken met de uitdagingen van nu en de toekomst.