HILVERSUM - Duizenden Hilversummers hebben afgelopen week onterecht een brief van de gemeente over regelingen voor minima gekregen, die helemaal niet voor hun bedoeld was. Dat erkent de gemeente. Het gaat volgens Hilversum om een computerfout.

De brief was bedoeld voor Hilversummers die gebruikmaken van een van de regelingen die de gemeente heeft voor mensen met een minumuminkomen. In de brief worden de belangrijkste wijzigingen voor de minimaregelingen in 2020 genoemd.

De bewuste brief is volgens de gemeente verstuurd naar 2.527 Hilversummers. Geen van allen hadden ze de brief mogen ontvangen. Het adres op de brief bevat wel de naam van de beoogde ontvanger, maar daaronder staat een verkeerd adres. Volgens de gemeente komt dat door een 'verschuiving in het adresbestand'.

Geen privacygevoelige gegevens
De gemeente gaat door het stof voor de gemaakte fout. "Wij vinden dit heel vervelend en bieden onze excuses hiervoor aan", zo reageert men.

Wel tekent Hilversum daarbij aan dat, hoewel er wel een naam van iemand met een minimuminkomen op de brief staat, de brief verder algemeen is. "Hierin is geen cliëntnummer of burgerservicenummer vermeld. Ook staat er niet in van welke specifieke regeling de inwoner gebruikmaakt. Dit is ook niet te herleiden uit de verkeerde combinatie van gegevens. Er zijn dus geen privacygevoelige gegevens naar buiten gekomen. De verwachting is dat deze inwoners hier verder geen nadelige gevolgen van zullen ondervinden."

Controle verder aangescherpt
De gemeente laat weten na de fout de controle op de adressenbestanden verder aan te scherpen om te voorkomen dat het weer fout gaat. Er wordt zorgvuldig een nieuw adressenbestand samengesteld, waarbij een scherpe controle plaatsvindt. Wel wordt het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hilversummers die gebruik maken van een regeling voor minima, en dus de brief eigenlijk hadden moeten krijgen, ontvangen deze week een excuusbrief van de gemeente.