HILVERSUM - Hilversum gaat niet verder met haar plannen om de komende decennia 10.000 nieuwe woningen te gaan bouwen. De stekker wordt uit het plan getrokken, omdat er onvoldoende steun voor blijkt.

Het plan was om te onderzoeken of er tot aan 2040 zo'n 6.000 tot 10.000 woningen gebouwd konden gaan worden. De gemeente zou daar geld en hulp voor krijgen van de Metropoolregio Amsterdam en het Rijk.

Het hele feest gaat nu niet door. Al vanaf dat het plan op tafel kwam, bleek er veel weerstand. Zo bleek niet alleen een merendeel van de gemeenteraad grote twijfels te hebben over het plan, maar bleken ook 29 bewonersverenigingen en andere Hilversummers tegen. Voordat er een plan komt om woningen te bouwen, moet er eerst een heldere toekomstvisie voor Hilversum worden gemaakt die bovenal ook nog eens op steun kan rekenen.

Project stopgezet
Het Hilversumse college laat in een brief aan de gemeenteraad weten zich de kritiek aan te trekken en het project stop te zetten. Dat heeft volgens burgemeester en wethouders waarschijnlijk wel tot gevolg dat Hilversum niet meer wordt aangewezen als 'sleutelgebied' en daarmee ook kan fluiten naar een zak geld en hulp vanuit het Rijk.

Dat heeft ook op andere vlakken gevolgen. Zo waarschuwen burgemeester en wethouders dat Hilversumse 'hulpvragen' op onder meer het gebied van economie, wonen, mobiliteit, natuur, landschap en klimaat ook geen onderdeel meer zijn van de gesprekken met het Rijk.

Verdere toekomst
Nu Hilversum stopt met haar 'sleutelgebied'-project wil dat niet zeggen dat er helemaal niet meer wordt gekeken naar het bouwen van woningen. Want hoewel 10.000 woningen misschien een beetje te veel van het goede was, is er nog altijd de overtuiging dat er meer woningen gebouwd moeten worden om onder meer jongeren in Hilversum te houden en het dorp levendig te houden.

Na de zomer wil het Hilversumse college daarover gaan praten met de Hilversumse samenleving. Dat moet onder meer een helder beeld gaan geven van welke kant Hilversum op wil.