HILVERSUM - Het college van b en w stelt de gemeenteraad voor de Hilversumse Meent aan te melden voor de nieuwe ronde Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Kijkend naar de toetsingscriteria van het Rijk acht het college dat de Meent de meest kansrijke wijk in Hilversum is om aangewezen te worden. Er wordt met name getoetst op de robuustheid van de aanpak en het draagvlak onder bewoners en stakeholders zoals woningcorporaties en netbeheerder. Dit is in de Meent hoger dan bij andere wijken.

Veel kennis
Sinds 2017 wordt op initiatief van de bewoners én de gemeente gewerkt aan het verduurzamen van de Meent. De mogelijke aardgasvrije warmteopties voor de wijk zijn bijvoorbeeld verkend, koppelkansen met onderhoudsopgaven zijn bekeken en de energetische prestaties van verschillende woningtypes in de wijk zijn onderzocht. Een koplopersgroep van 30 meentbewoners is begeleid bij het maken van verduurzamingsplannen voor hun huis en energiecoaches zijn opgeleid. Deze acties hebben veel kennis opgeleverd die in 2020 beschikbaar komen voor de hele wijk. Een financiële bijdrage van het Rijk kan het aardgasvrij klaar maken van de wijk versnellen.

Wijk voor wijk
In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen van het aardgas af. Als eerste stap moeten in 2030 de eerste 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzaamd zijn. Dat gaat wijk voor wijk. Een enorme opgave. Om de gemeenten te ondersteunen is het programma Proeftuin Aardgasvrij Wijken opgezet. Het ministerie van BZK heeft alle 355 gemeenten uitgenodigd deel te nemen aan de tweede ronde van deze proeftuin. Ze kunnen tot 1 april 2020 een aanvraag indienen. Verwachting is dat de minister in juni bekend maakt welke wijken een proeftuin worden. Per proeftuin wordt gemiddeld 4 miljoen euro beschikbaar gesteld.