HILVERSUM - In 2021 gaat in Nederland de Omgevingswet in. Net als alle andere gemeenten is Hilversum – vanwege de Omgevingswet – verplicht om een Omgevingsvisie te maken. We zijn al een tijd bezig met de voorbereidingen, zodat het straks soepel verloopt. In deze visie komt te staan hoe de gemeente er in 2040 uit komt te zien. Hilversum is een stad waar mensen graag willen wonen en leven. Het is belangrijk dat dit in de toekomst ook zo blijft. Daarom moeten we nu keuzes maken voor onze toekomst. En dat doen we graag samen met jou!

Omgevingsvisie
In Hilversum zitten we te springen om nieuwe huizen, maar voldoende werkgelegenheid en groen zijn ook belangrijk. Daarnaast wil Hilversum energieneutraal worden. Het gaat erom dat we hier een balans in vinden. Daarom moeten we nu keuzes maken voor onze toekomst. In de Omgevingsvisie komt onder andere te staan hoe de gemeente van plan is om te gaan met (duurzame)energie, klimaat (het voorkomen wateroverlast/droogte), biodiversiteit/natuur, ruimte voor woningbouw en bedrijven en bereikbaarheid (verkeer en vervoer). De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen in Hilversum gaat vervangen.

Samen maken we Hilversum
Omdat we met elkaar Hilversum maken, vinden we het belangrijk dat inwoners, bedrijven en maatschappelijk organisaties mee kunnen denken bij het maken van onze Omgevingsvisie. De gemeente is onlangs gestart om de eerste ideeën op te halen. We hebben Hilversummers gevraagd mee te denken door een vragenlijst in te vullen. Een groot aantal bewoners heeft dit gedaan. Als volgende stap gaan we wijkbijeenkomsten organiseren. De eerste is op donderdagavond 7 november om 20.00 uur in De Meent (Meentwerf Mierenmeent 122). Wethouder Wimar Jaeger (wijkwethouder) opent deze avond. We nodigen alle wijkbewoners uit om mee te denken over de toekomst van De Meent.

Praat jij ook mee?|
“We vinden het belangrijk dat bewoners hun stempel kunnen drukken op de toekomst van de gemeente en we hopen dan ook dat veel bewoners gebruik maken van de participatiemogelijkheden,” aldus Floris Voorink, wethouder Omgevingswet, namens het college van b & w. De komende tijd vinden er ook in andere wijken bijeenkomsten plaats. Binnenkort is op meer hilversum.nl/omgevingswet hier meer over te lezen. In 2020 gaan we nog veel meer doen!

Omgevingswet
In 2021 gaat in heel Nederland de Omgevingswet in. De Omgevingswet vervangt een groot aantal bestaande wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het gaat bijvoorbeeld om wetten over ruimtelijke ordening, geluid of water- en bodemkwaliteit. De wet biedt de bewoners meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad. Dit is een behoorlijke verandering voor bewoners, ondernemers en organisaties. Er is namelijk straks 1 wet, 1 loket en 1 procedure. De hele procedure duurt straks geen 26 weken meer, maar slechts 8 weken. Het hele traject wordt daarmee een stuk sneller, maar ook eenvoudiger en goedkoper. Dat maakt dat goede initiatieven straks makkelijker van de grond komen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling om bouwplannen straks sneller uit te kunnen voeren en dat er minder vergunningen voor nodig zijn.