HILVERSUM - De heer Joost Nachbahr (75) wordt op 4 maart tijdens de 597e verjaardag van Hilversum ingeschreven in het Gulden Boek van Hilversum. Hiermee wil het college van B en W haar waardering laten blijken voor de bijzondere wijze waarop Nachbahr zich heeft ingezet voor de Hilversumse gemeenschap. ,,Hij is bij zoveel dingen betrokken geweest, dat is ongelooflijk. Met veel passie, energie en inzet heeft Joost de buurt letterlijk een stem gegeven. Daar willen we hem met deze inschrijving voor bedanken", aldus burgemeester Pieter Broertjes.


Achtergrond

Joost Nachbahr wordt in het bijzonder geëerd vanwege zijn tomeloze inzet voor de wijkorganisatie van de Hilversumse Meent. Hij heeft bij veel activiteiten een belangrijke drijvende en sturende inbreng gehad. Ook is hij degene die initiatieven van structuur voorzag en beleidsmatig onderbouwde, en kwalitatief tegenspel heeft geboden aan professionele gesprekspartners.

Nachbahr is rond 2007 actief betrokken geweest bij het realiseren van een woondienstenzone in het centrumgebied met als resultaat de huidige flat Meentzicht voor oudere bewoners in de wijk, een informatiepunt, de vrijwilligerscentrale Meentbewoners voor Meentbewoners en het seniorencafé. Ook de pogingen van Bussum om de Meent in te lijven in het kader van het voormalige herindelingstraject zijn voor Nachbahr aanleiding geweest om toch vooral het geluid van de wijk te laten horen. Hij zag het als zijn rol om de voor- en tegenstanders een stem te geven en dit proces vorm te geven. Informatieavonden zijn georganiseerd, contact met politieke partijen gelegd en een enquête onder de Meentbewoners is gehouden. De uitkomst; de meerderheid koos voor het blijven bij Hilversum.

Het Gulden Boek van Hilversum
Op 3 februari 1953 heeft de gemeenteraad van Hilversum het Gulden Boek der Gemeente Hilversum ingesteld. Op 4 maart 1955 is het boek daadwerkelijk in gebruik genomen.

Op dit moment zijn 161 personen, die zich in Hilversum verdienstelijk hebben gemaakt, ingeschreven. Sindsdien is het rond 4 maart – de verjaardag van Hilversum – een jaarlijkse traditie. Het gaat altijd om mensen die zich jarenlang van betekenis zijn geweest voor de gemeente Hilversum. Iemand aanmelden voor het Gulden Boek kan via de website: www.hilversum.nl