HILVERSUM - Donderdagavond 26 juni 2024 is tijdens een extra raadsvergadering wethouder Floris Voorink geïnstalleerd, waarmee het Hilversums college van B en W is vernieuwd. Voorink volgt Arno Scheepers op, die na 6 jaar als VVD-wethouder afscheid neemt en op 11 juli wordt geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee.

Met nieuwe wethouder Voorink is het college van Hilversum weer compleet. Het college van B en W bestaat nu uit: burgemeester Gerhard van den Top, Floris Voorink (VVD), Edwin Göbbels (Democraten Hilversum), Bart Heller (Groen-Links), Gerben van Voorden (CDA), Jacqueline Kalk (PvdA) en Pilar Torres Barrera (gemeentesecretaris).

Portefeuilleverdeling

Gerhard van den Top

 • Veiligheid en openbare orde
 • Crisisbeheersing
 • Bestrijding mensenhandel
 • Ondermijning
 • Integriteit
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Communicatie

Floris Voorink

 • Economie (inclusief beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA)
 • Media
 • Cultuur en evenementen (inclusief H600)
 • Grondbeleid en grondexploitaties
 • Vastgoed
 • Openbare ruimte en begraafplaatsen en watermanagemen
 • Project herinrichting Kerkbrink
 • Project Stationsgebied
 • Project Arenapark
 • Project Crailo
 • Nota kostenverhaal (exclusief Ruimtelijke Ordening)
 • Eerste Locoburgemeester/wijkwethouder Centrum en Zuidoost

Edwin Göbbels

 • Ruimtelijke Ordening (exclusief nota kostenverhaal)
 • Bereikbaarheid (mobiliteit, exclusief parkeren)
 • P&O, dienstverlening en huisvesting
 • Privacy
 • ICT
 • Cultureel erfgoed
 • Dierenwelzijn
 • IHP (onderwijshuisvesting)
 • Gebiedsagenda Mediapark
 • Project 1221
 • Project Bruisend Hart
 • RO projecten Philipshof, Merem, Zeverijn
 • Tweede Locoburgemeester/wijkwethouder Noordwest en Zuid

Bart Heller

 • Klimaat en energie
 • Natuur en Groen
 • Milieu en afval
 • Parkeren
 • Werk en inkomen
 • Vluchtelingenopvang en statushouders
 • Inburgering
 • Wijdemeren
 • Vliegveld
 • Derde Locoburgemeester/wijkwethouder De Meent en Noordoost

Gerben van Voorden

 • Zorg en samenleving
 • Jeugd
 • Bescherming en opvang
 • Inkoop en subsidies
 • Regio (AB)
 • Wijken en buurten
 • Onderwijsbeleid (HEA)
 • Gezondheidsbeleid (inclusief GGD)
 • Laaggeletterdheid
 • Project Zonnestraal
 • Vierde Locoburgemeester/wijkwethouder Zuidwest

Jacqueline Kalk

 • Financiën (inclusief AVA Crailo, VNG, BNG)
 • Wonen
 • Inclusie
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (inclusief OFGV)
 • Sport
 • Participatie (-verordening) (inclusief jongerenparticipatie)
 • Project circusterrein
 • Vijfde Locoburgemeester/wijkwethouder Oost

Pilar Torres Barrera

 • Algemeen directeur en gemeentesecretaris
 • Voorzitter van het Concern Management Team
 • Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden