HILVERSUM - De reizende tentoonstelling Panorama Nederland komt naar Hilversum. De expositie toont het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting in ons land. Klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, het tekort aan woningen en het verduurzamen van de maatschappij: allemaal vraagstukken waar we mee te maken hebben in onze toekomst. Wethouder Floris Voorink opent Panorama Nederland op dinsdag 1 oktober om 17.00 uur. De tentoonstelling is te zien in de bibliotheek tijdens openingstijden en loopt tot en met 13 oktober.

Ook in Hilversum gaan we aan de slag met hoe onze toekomst eruit komt te zien. Hiervoor gaan we een omgevingsvisie maken. In deze visie beschrijven we hoe we in de toekomst in onze omgeving willen wonen, werken en vrije tijd door willen brengen. We nodigen alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit om met ons mee te werken aan de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Hilversum
Net als alle andere gemeenten is Hilversum – vanwege de Omgevingswet – verplicht om een Omgevingsvisie te maken. De Omgevingswet vervangt alle wet- en regelgeving voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Deze wet biedt bewoners meer ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen in hun buurt en in hun stad. De voorbereiding gaat dit najaar van start, zodat er op 1 januari 2021 – bij de invoering van de wet – een Hilversumse Omgevingsvisie ligt. De Omgevingsvisie is de basis voor het Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen in Hilversum gaat vervangen.

Samen met de stad
Wethouder Voorink (Omgevingswet): “ Hilversum is een stad waar mensen graag willen wonen en leven. Het is belangrijk dat dit in de toekomst ook zo blijft. We zitten te springen om nieuwe huizen, maar voldoende werkgelegenheid en groen zijn ook belangrijk. Daarnaast wil Hilversum energieneutraal worden. Het gaat erom dat we hier een balans in vinden. Daarom moeten we nu keuzes maken voor onze toekomst. We vinden het belangrijk dat veel mensen mee kunnen denken bij het vormen van onze Omgevingsvisie. Samen maken we onze stad“.

Panorama Nederland
Panorama Nederland is een reizende tentoonstelling op initiatief van het College van Rijksadviseurs. Deze tentoonstelling laat door een 360 graden verbeelding op ooghoogte zien hoe de ruimtelijke inrichting van Nederland in de toekomst eruit kan zien. Hoe gaan we om met de vergrijzing, de woningbouwopgave, de verduurzaming van de landbouw, de klimaatproblematiek en de energietransitie? Met de expositie wil het College van Rijksadviseurs mensen inspireren. Er bestaat ook een app over de expositie.