HILVERSUM - In Hilversum wordt van 6 tot 25 september seismisch onderzoek gedaan. Dit gebeurt in het noorden van de gemeente in het buitengebied, langs de gemeentegrens met Bussum. De verwachting is dat omwonenden geen of nauwelijks overlast ervaren. Als blijkt dat onder Hilversum aardwarmte gewonnen kan worden, is het wellicht mogelijk om daar een deel van de Hilversumse huizen mee te verwarmen. Energie Beheer Nederland (EBN) heeft bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van het seismisch onderzoek geïnformeerd. Seismisch onderzoek wordt al decennia veilig en succesvol gedaan in de Nederlandse ondergrond.

Bij het seismisch onderzoek wordt een gat geboord van 20 meter diep met een doorsnede van 8 centimeter. Die plekken worden van tevoren met zorg uitgekozen met oog voor veiligheid, milieu, natuur en afstand tot gebouwen. In de gaten wordt een kleine lading springstof geplaatst en afgedicht met klei. Op een later moment wordt de lading tot ontploffing gebracht. Geluidsgolven worden opgevangen met een microfoon. Aan het oppervlak is een doffe plof te horen en is het mogelijk op korte afstand een lichte trilling te ervaren. Eventuele overlast zal in de meeste gevallen niet langer dan een uur duren.

Rijksoverheid
De Rijksoverheid zoekt altijd naar alternatieve duurzame energiebronnen. Aardwarmte is mogelijk een optie voor het duurzaam verwarmen van huizen. Bij aardwarmte wordt gebruikgemaakt van warm water uit diepere grondlagen. Het Rijk vroeg het Energie Beheer Nederland (EBN) dit te onderzoeken. In het onderzoek Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN) brengt EBN de ondergrond van Nederland in kaart. Er wordt gekeken of de ondergrond eventueel geschikt is voor aardwarmtewinning.

Meer informatie
Kijk op scanaardwarmte.nl voor meer informatie over de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland. Heeft u nog vragen? Dan kunt u mailen naar info@scanaardwarmte.nl. Op hoewerktaardwarmte.nl is meer informatie te vinden over aardwarmte(winning).