HILVERSUM - Er komen slimme verkeerslichten om het verkeer op de Johannes Geradtsweg in beide verkeersrichtingen beter te doseren. Dit moet zorgen voor een verbetering van de doorstroming op de Johannes Geradtsweg en het voorkomen van sluipverkeer in de buurt.

Buitenring Noord bereikbaar houden

De Buitenring Noord tussen het dr. Den Uylplein, waar het verkeer komt aanrijden vanaf de N525 (de Larenseweg) en de Insulindelaan (het Mediapark) staat regelmatig vast. We hebben samen met bewoners en een onafhankelijk verkeerskundige onderzocht hoe we dit aan kunnen pakken. Om de verkeershinder en leefbaarheid langs de Johannes Geradtsweg te verbeteren. Dat gaan we nu eerst doen door slimme verkeerslichten te plaatsen op het dr. Den Uylplein, op de kruising Johannes Geradtsweg – Jan van der Heijdenstraat en de kruising Sumatralaan – Insulindelaan. Deze zogenaamde i-VRI’s worden met elkaar verbonden. Dit systeem ‘leest’ continu de actuele verkeerssituatie, kan daarop inspelen en is zelflerend. Deze maatregel moet het verkeer dat aan beide kanten de Johannes Geradtsweg oprijdt beter gaan doseren en zorgen voor betere doorstroming van het verkeer en minder sluipverkeer in de buurt. De i-VRI’s worden in het laatste kwartaal van dit jaar geplaatst.

Monitoring verkeer

Het verkeer in Hilversum wordt continu gemonitord en gemeten. Mochten de i-VRI’s onvoldoende helpen tegen de verkeershinder op de Johannes Geradtsweg, dan gaan we voorstellen aan de raad om de opstelvakken voor afslaand verkeer op de Johannes Geradtsweg in beide richtingen te verlengen. Dan snopen we wel een stuk af van het fiets en voetgangerspad. Maar dat lossen we op met een fietsbrug naast het bestaande viaduct. We willen ervoor zorgen dat de Buitenring Noord bereikbaar blijft. Vooral als je bedenkt dat de Kleine Spoorbomen in de toekomst wordt afgesloten voor auto’s en ander gemotoriseerd verkeer.