HILVERSUM - Zaterdag 19 september begint de bewustwordingscampagne om signalen van synthetische drugslabs te herkennen.

Met het uitdelen van XTC-geurboosters wiillen wij inwoners bekend maken met de geur van XTC-labs en dumpingen, zodat deze activiteiten herkend en gemeld kunnen worden. Burgemeester Pieter Broertjes: "XTC-labs en dumpingen leveren een ernstig gevaar op voor de openbare orde en veiligheid in de buurten. We zijn al lange tijd om bezig om het onzichtbare zichtbaar te maken. Daar is deze campagne een hulpmiddel bij, want het is daarvoor essentieel om eerst signalen te herkennen."

In 2019 zijn in Nederland 90 drugslabs ontdekt en bijna 200 dumpingen aangetroffen. Met de hulp van inwoners kunnen er meer drugscriminelen worden opgespoord en dat komt ten goede aan de openbare orde en veiligheid.

Signalen herkennen is de eerste stap

In het centrum zijn we aanwezig om samen met de politie het belang toe te lichten van het herkennen van de signalen van een XTC-lab. Zij gaan Hilversummers tijdens deze campagne van informatie voorzien.

Met het beleid wordt ingezet op het opsporen en sluiten van synthetische drugslabs, waarbij afgelopen jaar in Hilversum het eerste pand is gesloten. Signaleringen van burgers zijn vaak een goede eerste stap in het lokaliseren van deze labs

Naast de geur van XTC zijn er nog meer signalen voor het herkennen van een XTC-lab of dumping. Andere signalen kunnen zijn blauwe vaten of vloeistofcontainers, busjes en gesloten aanhangers rondom een gebouw en een pand met afgedekte ramen. Wanneer deze signalen herkend worden, meld het dan gelijk bij de politie: 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.