HILVERSUM - Zondag stuurde Shiva de Winter alle 150 leden van de Tweede Kamer nog een brief om het belang van zwemles te benadrukken en te zorgen dat het gesprek geopend wordt om de zwemlessen zo snel mogelijk weer te hervatten. De onderste steen moet boven, daarom wil hij van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alle communicatie over zwembaden en zwemlessen.

De Winter heeft een Wet openbaarheid bestuur-aanvraag (WOB-verzoek) ingediend in Den Haag. Eigenaar van De Winter Sport en zwembad ’T Gooische Bad heeft alle verslagen tussen maandag 2 november 08.00 uur en woensdag 4 november 20.00 opgevraagd. Hij wil weten wat er met de veiligheidsregio’s is besproken als het gaat over zwembaden en zwemlessen. Daarnaast wil hij alle communicatie met de gesprekspersonen van de zwembonden en het ministerie en de verantwoordelijken bij rijksoverheid.nl over het verwijderen van het bericht dat de zwembaden toch volledig dicht moeten.

Na afloop van de persconferentie van 3 november j.l. ontvingen wij via de website van de rijksoverheid het bericht dat de zwembaden de deuren alleen nog geopend mochten houden voor zwemlessen aan kinderen tot en met 12 jaar. Ondanks het feit dat de overige activiteiten gestaakt moesten worden de komende twee weken was dit een prachtig bericht. Dit bericht werd vanuit de overkoepelende organisaties uitgedragen en ook de media hebben dit besluit breed uitgemeten. Dit bericht heeft tot woensdag 16.15 op de website van de rijksoverheid gestaan, daarna was het ineens van de site gehaald zonder toelichting. Dit werd afgedaan als een ‘communicatiefout’. De veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Hilversum konden ons niets melden en stuurden ons door naar de Rijksoverheid. De vragen zijn doorgestuurd naar het ministerie van VWS. Hierna is er geen antwoord meer ontvangen.

Door het aanvragen van deze informatie wil De Winter er achter komen hoe de communicatie is verlopen en wie of wat heeft doen besluiten om ook de zwemlessen te stoppen. Dit doordat er een onderbouwing en uitleg mist voor het besluit om zwemlessen voor kinderen stil te leggen. In mijn optiek doet het besluit om ook de zwemlessen niet door te laten gaan tekort aan hetgeen zwemonderwijs inhoudt. Leren zwemmen wordt in Nederland gezien als basisbehoefte. Ieder kind in Nederland wordt geacht in het bezit te zijn van een zwemdiploma om een leven lang zwemveilig te zijn. Sterker nog, vanuit de rijksoverheid wordt het schoolzwemmen zelfs verplicht gesteld wanneer deze activiteit behoort tot het lesprogramma. Het besluit om de zwemlessen dan ook niet door te laten gaan terwijl de balletlessen, hockeytrainingen en voetbaltrainingen en ga zo maar door voor kinderen tot en met 12 jaar en ouder wel doorgang vinden lijkt mij dan ook niet te rijmen met het beleid dat uitgedragen wordt.

In de brief aan de Tweede Kamer vroeg De Winter eerder al aandacht om zwemles als onderwijs te beschouwen en het als zodanig te behandelen. Alleen op deze manier kunnen zwemlessen zo snel mogelijk weer hervat worden en de achterstand zo klein mogelijk gehouden worden.

De Winter vraagt landelijke aandacht voor de #zwemlesisookonderwijs. Bij de eerste sluiting moest zwemles stoppen aangezien het basisonderwijs dicht ging, maar toen de scholen weer open mochten hoorden zwemscholen/zwembaden ineens bij de categorie ‘sportscholen’, nu de sportscholen open mogen blijven horen we ineens bij bibliotheken…

De zorgen zijn dermate groot gezien het belangrijkste van opvoeding van kleine kinderen (veilig met water leren omgaan) weer weggecijferd dreigt te worden. Zwembaden zijn niet in 1 categorie te zetten, dat is veel te kort door de bocht.

Zwemles=onderwijs
Schoolzwemmen=onderwijs
Vrij zwemmen=dagrecreatie
Aquasport=fitness
Verenigingen=sport

In de bijlage vindt u de WOB-aanvraag aan het ministerie VWS.

Documenten: wobaanvraag.pdf