HILVERSUM - Marileen Fabels (60), Trees Lammers (64) en Ynske Betlem (44) mogen zich de Klimaatburgemeesters van gemeente Hilversum noemen. Dat maakt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek. Een week waarin Klimaatburgemeesters een belangrijke rol spelen voor hun medebewoners. Het is namelijk de bedoeling dat Marileen Fabels, Trees Lammers en Ynske Betlem de inwoners van gemeente Hilversum inspireren ook te verduurzamen en maatregelen te nemen om CO2-uitstoot te verminderen. Dat is hard nodig om de klimaatdoelstellingen te halen.


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zocht ook dit jaar voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Dat is iemand die zich in zijn of haar gemeente, wijk, of buurt inzet om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een groot initiatief zijn, zoals het opzetten van een duurzame actie in de straat of wijk, maar ook iets kleins. Er zijn in totaal 245 Klimaatburgemeesters in 158 gemeenten, waaronder Marileen Fabels, Trees Lammers en Ynske Betlem uit gemeente Hilversum. Met hun eervolle benoeming hopen zij tijdens de Nationale Klimaatweek andere inwoners uit de gemeente te inspireren om ook iets te doen voor een beter klimaat.

Duurzame doeners

Marileen heeft als doel om informatie en inspiratie te geven aan de inwoners van Hilversum. Dit echter wel op zo'n laagdrempelige manier dat iedereen geactiveerd wordt om daadwerkelijk in actie te komen. Ze gaat een duurzaamheidscafé organiseren en terugblikken op duurzame dagen aan de hand van social media. Trees is energiek, gedreven en passievol over verduurzamen. Hier inspireert zij graag de medeburger over. Daarom organiseert ze verschillende initiatieven tijdens de Nationale Klimaatweek. "Alle verandering begint klein: met een idee of initiatief." Ynske zet zich samen met Hilversum100, het netwerk van duurzame doeners in om duurzame ideeën en initiatieven in Hilversum te laten groeien. Van energie, voedsel, biodiversiteit tot circulariteit, mobiliteit en duurzaam leven. Het netwerk herbergt vele duurzame facetten.

Speciaal voor deze benoeming ontvingen zij de 'Nationale Klimaatweekvlag' die zij de hele week kunnen ophangen op een plek naar keuze. Zo kan iedereen zien dat zij de Klimaatburgemeesters zijn geworden van gemeente Hilversum.

Nationale Klimaatweek van start

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met ten minste 55% zijn gedaald, als opmaat naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Deze doelen kunnen we alleen halen als we ons gezamenlijk inzetten: overheid, bedrijven, organisaties en alle inwoners van Nederland. Gelukkig gebeurt er al veel in de samenleving. Tijdens de Nationale Klimaatweek (NKW) wil het ministerie van EZK de aandacht vestigen op deze duurzame, klimaatbewuste initiatieven die vanuit de samenleving worden ontplooid. Dit jaar staat de NKW ook in het teken van energiebesparing. De NKW vindt plaats van 31 oktober tot en met 6 november en wordt landelijk afgetrapt door de minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten. Tijdens een speciale bijeenkomst gaat hij in gesprek met alle Klimaatburgemeesters en Klimaatsupporters. Gedurende de Nationale Klimaatweek worden er vele activiteiten in het hele land georganiseerd om aandacht te vragen voor het klimaat. Het programma is te vinden op www.nkw2022.nl/agenda.