HILVERSUM - Het aantal Hilversummers dat in armoede leeft, neemt toe. Dat blijkt uit cijfers die wethouder Annette Wolthers (D66) heeft verstrekt na vragen van de politieke partij Hilversums Belang.

Het afgelopen jaar leefden 3.900 Hilversumse gezinnen onder de armoedegrens, 9 procent van het totale aantal gezinnen in Hilversum. Drie jaar geleden lag dat aantal met 3.487 nog een stuk lager. Dat was toen 8,4 procent van het totaal.

De toename van armoede in Hilversum is opmerkelijk. Volgens recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau daalt het aantal armen in Nederland juist.

Hoger budget
"Het Sociaal Cultureel Planbureau houdt echter geen rekening met de effecten van het gemeentelijk minimabeleid op het huishoudinkomen", zegt Wolthers wel over de armoedecijfers. "Omdat Hilversum een ruimhartig gemeentelijk minimabeleid kent, ligt het besteedbaar inkomen van minimahuishoudens in Hilversum hoger dan het referentiebudget dat het Sociaal Cultureel Planbureau hanteert."

Waarom het aantal armoedegezinnen in Hilversum juist toeneemt, is onduidelijk.