NOORD-HOLLAND - Met informatieborden en blikvangers wil de provincie met name fietsers stimuleren minder rotzooi in de bermen te gooien.


Daarnaast wordt de berm voortaan vóór het maaien eerst goed opgeruimd. Hiermee wil de provincie voorkomen dat fijngemaaid vuil in de berm achterblijft. Een schonere berm is beter voor dier en milieu.

Blikvangers en informatieborden
De provincie schaft extra blikvangers aan om het makkelijker te maken vanaf je (brom)fiets je rotzooi op een nette manier weg te gooien. Daarnaast worden er informatieborden geplaatst om weggebruikers te stimuleren de bermen netjes te houden. Een opgeruimde berm blijft schoner. Als er geen rotzooi zichtbaar is, is de drempel om je afval in de berm te gooien, hoger.

Biodiversiteit in de berm
In Noord-Holland zorgen gebiedsaannemers voor het dagelijks beheer en onderhoud aan de wegen en de bermen. De bermen zijn in de eerste plaats bedoeld als uitwijkmogelijkheid voor automobilisten en als waterafvoer van de weg. Maar minstens zo belangrijk is de ecologische functie en waarde ervan. Door een mix van grassen, kruiden, struiken en bomen zijn de bermen in Nederland namelijk een belangrijke leefomgeving voor insecten en vlinders.

Opruimen vóór het maaien
De provincie wil deze plekken behouden en waar mogelijk versterken en hanteert daarvoor strikte richtlijnen. Zo moet tijdens het onderhoud direct duidelijk zijn of er bijvoorbeeld wel of niet ingezaaid kan worden. Of op welke manier de bermen gemaaid moeten worden. De provincie heeft de gebiedsaannemers nu de opdracht gegeven om voortaan vóór het maaien, de berm eerst goed op te ruimen. Zo voorkom je dat fijngemaaid vuil in de berm achterblijft. Hierdoor kunnen de bermen en oevers zich optimaal ontwikkelen, wat zorgt voor een bloeiende biodiversiteit.

Op verzoek van Provinciale Staten
Statenleden hebben in de vergadering van Provinciale Staten van 16 november 2020 gevraagd om schonere bermen. Dit plan is de toegezegde reactie van gedeputeerde Olthof op die vragen.