NOORD-HOLLAND - Inwoners van Noord-Holland zijn eensgezind: de provincie moet zorgen voor een gezonde leefomgeving, problemen door te veel of juist te weinig water voorkomen en de natuur verbeteren.


Inwoners uit zowel het landelijk als het stedelijk gebied geven prioriteit aan deze 3 onderwerpen. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de inwonersraadpleging die de provincie Noord-Holland hield over de toekomst van het landelijk gebied.

Ruim 5.000 inwoners deden mee aan de raadpleging: 1.900 namen deel als onderdeel van een panel en 3.600 vulden de open raadpleging in. Vooraf werden tussen 2.500 en 3.500 deelnemers verwacht. De resultaten zijn 1 juni gepresenteerd aan Statenleden tijdens een Interim-Statencommissie en worden gebruikt bij het verder ontwikkelen van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied.

Duidelijk signaal

Volgens gedeputeerde Esther Rommel zijn “de uitkomsten van de raadpleging heel waardevol. Het is goed te zien dat er geen grote verschillen zijn tussen wat onze inwoners belangrijk vinden voor de toekomst van de provincie, of ze nu in de stad wonen of op het platteland. Het geeft ons een duidelijk signaal over waar wij in ons beleid prioriteit aan moeten geven. Dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om hun mening te geven, laat ook zien hoe betrokken mensen zijn bij hun leefomgeving. Daar willen wij graag naar luisteren.”

Prioriteiten

Behalve over een gezonde leefomgeving, watermanagement en het herstellen van de natuur als grootste prioriteiten, zijn de deelnemers het ook eens over welke onderwerpen minder prioriteit moeten krijgen: recreatie, horeca en evenementen worden relatief minder belangrijk gevonden ten opzichte van de andere doelen.

Deelnemers werd daarnaast gevraagd hoe zij de toekomst van het landelijk gebied voor zich zien. Ook daarover is veel overeenstemming: zowel stedelingen als inwoners van het platteland willen meer bomen en bossen zien en meer ruimte voor water. Daarnaast vinden zij het belangrijk dat er meer ruimte wordt gemaakt voor agrariërs die duurzaam willen werken.

Bloembollenvelden

Het grootste verschil in de uitkomsten gaat over de bloembollenvelden van Noord-Holland; inwoners van het landelijk gebied vinden dit belangrijker dan inwoners van het stedelijk gebied. Ook willen plattelanders het landelijk gebied vaker houden zoals het nu is. Stedelingen kennen iets meer waarde toe aan bomen en bossen en de aanleg van groene routes. Dat zijn stukken natuur langs wegen of het water waardoor dieren en planten zich makkelijker kunnen verplaatsen.

Voor de raadpleging werd gebruikgemaakt van de Participatieve Waarde Evaluatie-methode van Populytics. Het was de eerste keer dat de provincie Noord-Holland inwoners op deze manier input vroeg voor het beleid. De onderzoekers van Populytics analyseren de komende weken de resultaten verder en verwerken die in een eindrapportage. Deze rapportage verschijnt op de website van de provincie.