HILVERSUM - In het verleden hebben naar schatting 15.000 tot 20.000 vrouwen in Nederland hun kind ter adoptie afgestaan of af moeten staan. In de jaren ’50 tot ’80 kwamen vrouwen vaak naar moederen/of kindertehuizen zoals De Hoeksteen in Hilversum. Zij verbleven daar tijdens (een deel van) hun zwangerschap en soms ook na de bevalling van hun kind. Informatie over dit verblijf en de afstand ter adoptie is vastgelegd in het afstandsdossier. Om meer geadopteerden en afstandsmoeders toegang te geven tot afstammingsinformatie, start Fiom een zoektocht naar afstandsdossiers en overige documenten met informatie.


Veel geadopteerden hebben de wens om te weten van wie zij afstammen. Antwoorden op deze vraag kunnen zij vaak vinden in het afstandsdossier. Echter, niet van alle afstandsdossiers is bekend waar deze bewaard worden. Daarnaast is ook op andere manieren belangrijke informatie vastgelegd voor geadopteerden, bijvoorbeeld in dagboeken of fotoalbums. Deze documenten liggen verspreid in Nederland opgeslagen, soms ook op privélocaties zoals thuis bij oud-medewerkers van kindertehuizen. Voor zowel moeder als kind kan het waardevol zijn om deze informatie in te zien. Voor geadopteerden geeft het afstandsdossier vaak antwoord op de vraag van wie zij afstammen, een mensenrecht. Doordat de afstandsdossiers niet vindbaar en/of toegankelijk zijn kunnen zij hier nu geen aanspraak op maken.

Moedertehuis De Hoeksteen te Hilversum
De Hoeksteen was een moederhuis waar ongehuwde moeders en hun baby’s werden opgevangen. Het huis bestond van ongeveer 1946 tot 1973 en was gevestigd aan de Beethovenlaan 13 in Hilversum. Veel moeders die hier woonden kwamen uit Hilversum, maar er werden ook moeders uit andere regio’s opgevangen. Na de geboorte van het kind was het gebruikelijk dat de moeder op korte termijn het huis verliet. De kinderen bleven daar, gingen door naar andere tehuizen of werden geadopteerd.

Informatie over eerste levensjaren
Veel geadopteerden willen naast informatie over hun ouders graag ook meer weten over hun eerste jaren, bijvoorbeeld informatie over het tehuis waar zij verbleven. Hoe zag het dagritme eruit? Speelden zij met andere kinderen? Hoe werden ze verzorgd? Fiom hoort regelmatig verhalen dat deze informatie door onder andere oud-medewerkers van kindertehuizen is vastgelegd. Zij hebben bijvoorbeeld dagboeken of fotoalbums bijgehouden.

Geen totaaloverzicht van alle dossiers en documenten
In Nederland is geen totaaloverzicht van de opslaglocaties van alle dossiers. Fiom beheert landelijk de meeste afstandsdossiers, maar helaas is ook ons overzicht door bovengenoemde redenen niet compleet. We willen dit overzicht graag zo veel mogelijk aanvullen, zodat alle moeders die al dan niet gedwongen afstand hebben moeten doen van hun kind en geadopteerden hun dossiers in kunnen zien.

Hulp gevraagd!
Fiom inventariseert welke documenten er nog van Moedertehuis de Hoeksteen zijn en waar deze opgeslagen liggen, zodat zo veel mogelijk geadopteerden en afstandsmoeders toegang krijgen tot hun (afstammings)informatie.

In een poging om de dossiers en andere documenten die nu nog niet in beeld zijn boven tafel te krijgen, vragen wij om hulp. Jij hebt mogelijk waardevolle informatie voor ons:

• Weet jij waar afstandsdossiers of overige afstammingsinformatie zijn opgeslagen?
• Ben jij werkzaam geweest in Moedertehuis de Hoeksteen of een ander moedertehuis?
• Ben je werkzaam (geweest) bij een (archief)instelling die afstandsdossiers of afstammingsinformatie in hun bezit heeft?
• Ken je iemand uit je netwerk die ons verder kan helpen?

Alle informatie is welkom! Wil je helpen door deze informatie met ons te delen? Je kunt mailen naar onderzoek@fiom.nl of bellen naar 088 126 49 00.

Meer informatie lees je op Fiom.nl/archiefonderzoek.

Over Fiom
Fiom is specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen. Fiom werkt vanuit het standpunt dat iedereen recht heeft om te weten van wie hij of zij afstamt en dat iedereen de keuze moet kunnen maken om op zoek te gaan naar biologische familie en afstammingsinformatie. Mensen kunnen zich bij Fiom melden voor zoekacties naar familieleden in binnen- en buitenland. Daarnaast biedt Fiom toegang tot afstand- en adoptiedossiers en beheert zij het Register Kindertehuizen, waarmee zij oud-bewoners en oud-medewerkers van kindertehuizen met elkaar in contact wil brengen.