GOOI - De provincie Noord-Holland onderzoekt in de regio Gooi- en Vechtstreek welke kansen er liggen om de natuur te ontwikkelen en versterken, ook buiten Natura 2000 gebieden.

In de laaggelegen delen van de Gooi en Vechtstreek komt kalkrijk grondwater vanuit de Heuvelrug omhoog: kwelwater. Verschillende planten zijn afhankelijk van kwelwater. Het onderzoek moet aantonen wat er mogelijk is om kwelafhankelijke natuur te verbeteren.

De provincie is verantwoordelijk voor het beschermen van bijzondere plant- en diersoorten. Het ecologische en hydrologische onderzoek richt zich op de flanken van de Utrechtse/Gooise Heuvelrug. Het gekozen onderzoeksgebied ligt veelal buiten Natura 2000, omdat daar momenteel nog kennis ontbreekt en omdat daar kansen voor natuur worden verwacht. Met behulp van peilbuizen wordt de werking van het grondwatersysteem onderzocht. Ook worden locaties waar kwel aanwezig is in kaart gebracht. Vervolgens wordt een jaar lang aanvullend veldonderzoek gedaan naar de bodem en plantengroei. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Planning en vervolg

Momenteel worden de exacte locaties van het water- en bodemonderzoek gekozen. Vanaf juni 2024 start de uitvoering van het veldonderzoek. Naar verwachting is het onderzoek in de zomer van 2025 afgerond. Met de kennis uit het onderzoek worden adviezen opgesteld over mogelijke maatregelen voor natuurversterking en natuurherstel. In een later stadium neemt de provincie Noord-Holland samen met de samenwerkingspartners een besluit over het vervolg.