HILVERSUM - De realisatie van de plannen voor de vernieuwing van het stationsplein/-gebied zal geruime tijd in beslag gaan nemen. De verwachting is dat het eerste bouwproject, de ondergrondse fietsenstalling, niet eerder dan in het laatste kwartaal van 2021 van start gaat. Daarna zal het zeker nog wel een jaar of zeven, acht duren eer alle plannen zijn gerealiseerd.


Om te voorkomen dat voor een periode van meerdere jaren het Stationsplein, toch de entree van Hilversum mediastad, een onaantrekkelijk en rommelig braakliggend terrein blijft, wordt er voor de komende jaren een aantrekkelijke tijdelijke inrichting van het Stationsgebied gerealiseerd. Hiertoe heeft het college van B&W op 11 juni 2019 officieel besloten.

Fietsenstalling Stationsplein
Eén van de projecten om het Stationsplein tijdelijk in te richten is de komst van een fietsenstalling op de plek van het onlangs gesloopte GAK-gebouw. Deze stalling zal ruimte hebben voor 960 fietsen. Een deel van de benodigde fietsrekken (rond de 500) wordt hiervoor verplaatst vanaf de Stationsstraat en Spoorzijde. De overige 450 rekken zijn uitbreiding. Ook voor scooters/bakfietsen komen er extra plaatsten. Ten opzichte van de huidige situatie stijgt het aantal plekken met 40 naar een totaal van 138 plekken.

De stalling is op 1 oktober in gebruik genomen. Bij de start waren er ruim 400 fietsrekken beschikbaar. De overige rekken volgen. De 138 parkeerplekken voor scooters/bakfietsen zijn naar verwachting in de eerste helft van oktober gereed. De ruimte rondom de fietsenstalling wordt ‘aangekleed’ met groen.

Tijdelijke overige invulling Stationsplein
Hilversum Marketing, verantwoordelijk voor de optimale positionering van Hilversum als dé stad van media, natuur en architectuur, onderzoekt samen met de gemeente op welke wijze het Stationsplein verder tijdelijk kan worden ingevuld. Gedacht wordt aan uiteenlopende functies, zoals bijvoorbeeld horeca, kunstenaarsateliers en kleinschalige commerciële activiteiten. De tijdelijke invulling gaat een creatieve uitstraling krijgen die past bij de Mediastad. Hilversum Marketing haalt de komende tijd ideeën op bij zowel inwoners als ondernemers. De planning is om na de zomer een plan te presenteren dat haalbaar is, levendigheid biedt en bijdraagt aan de positionering van Hilversum.

Iedereen die ideeën heeft voor de tijdelijke inrichting van het stationsplein, kan deze kenbaar maken bij Hilversum Marketing via het emailadres: info@hilversummarketing.nl.