HILVERSUM - Zeker vijf grotere Hilversumse projecten staan op losse schroeven door de strengere stikstofregels. Dat meldt meldt de gemeente Hilversum. Het gaat om de ontwikkelingen voor het Stationsgebied, de Spoorzone, de woningbouw op Crailo, de bouw op Monnikenberg en ontwikkelingen rond het Arenapark.


Naast de grote projecten ondervinden ook enkele kleinere projecten mogelijk gevolgen.

Volgens Hilversum moet nog worden vastgesteld hoeveel gevolgen de projecten precies ondervinden van de strengere stikstofregels. Dat hangt onder meer af van de mate van extra uitstof van stikstof dat neerslaat op de Natura 2000-gebieden rond Hilversum, het Naardermeer en de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente stelt dat dat nog moet worden bekeken aan de hand van gedetailleerde informatie die over de projecten nog nodig is, maar laat wel weten dat de normen op veel plekken rond de twee gebieden al overschreden worden.

Burgemeester en wethouders van Hilversum hopen snel op meer duidelijkheid over de gevolgen voor de verschillende projecten.

Andere maatregelen
Het 'stikstofprobleem' wordt regionaal opgepakt door de Regio Gooi en Vechtstreek. De regio laat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de hoeveelheid stikstof naar beneden te krijgen. Volgens de regio is een heel concreet voorbeeld het verlagen van de maximumsnelheid op de snelwegen A1 en A27 naar 80 kilometer per uur. Hoeveel dat oplevert moet nog worden uitgezocht.